Jesteś tutaj: Multimedia » Miscellanea » Kazania na Boże Narodzenie AD 2014 — x. Rafał Trytek

Kazania na Boże Narodzenie

x. Rafał Trytek

25 grudnia 2014 roku x. Rafał Trytek wygłosił kazania w trakcie Mszy Świętych – drugiej (anielskiej) i trzeciej (królewskiej) – które sprawował w krakowskim Oratorium Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski.

Wszystko, co odnosi się do zbawienia, jest Łaską wynikają z niezmierzonego Miłosierdzia Bożego, darem w niczym niezasłużonym, o który powinniśmy nieprzerwanie prosić i za który należy nieustannie dziękować. Każdy bez wyjątku człowiek ma szansę odpowiedzieć na wezwanie Boga, każdy może uratować swoją duszę, jeżeli otworzy się na Jego Łaskę. Wyjątkowa w dziele zbawienia jest rola duszpasterzy, którzy prowadzą wiernych i przekazują Dobrą Nowinę o Miłości Boga i Narodzeniu się naszego Pana Jezusa Chrystusa, a przede wszystkim mają tę szczególną moc, aby sprowadzać naszego Pana na każdy ołtarz – Chrystus zstępuje ze swoim Bóstwem i człowieczeństwem pod postacią Hostii i Wina – konsekracja jest bowiem wydarzeniem najbliższym Narodzeniu, zewnętrznym objawieniem się Syna Bożego. Chrystus jest Bogiem: pokarmem dla wiernych, Królem, Nauczycielem i Zbawcą – tej prawdy musimy bronić w sposób bezkompromisowy, gdyż o zbawienie trzeba nieustannie walczyć.

Adorując Chrystusa, świadomi roli i odpowiedzialności, jaka ciąży na duchowieństwie, przepełnieni radością pastuszków – świadków Bożego Narodzenia, katolicy powinni gorliwie modlić się za kapłanów i biskupów, o świętość duszpasterzy. Modlitwa za bliźnich to największy dar, który człowiek może ofiarować.

Prośmy także, abyśmy nigdy nie obrazili Boga dobrowolnym grzechem, abyśmy nigdy nie utracili łaski uświęcającej, gdyż bez niej życie ludzkie traci sens i jest tylko wegetacją.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniami:

Wersja audio

Nagranie wideo

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.