Jesteś tutaj: Multimedia » Miscellanea » Kazanie na Boże Narodzenie AD 2023 — x. Rafał Trytek

Kazanie na Boże Narodzenie

x. Rafał Trytek ICR

Święto Bożego Narodzenia ma szczególnie uroczysty charakter, gdyż przypomina o pierwszym sposobie, w jaki Bóg objawił się światu. Przedwieczne Słowo stało się Ciałem. Syn Boży stał się człowiekiem – to jest istota obchodzonego wydarzenia: Ten, który jest niestworzony, przebywał w łonie Najświętszej Maryi Panny ze swoim Bóstwem i człowieczeństwem (złączonymi w Jego Osobie unią hipostatyczną) i narodził się jako człowiek. O tej prawdzie Wiary nauczał x. Rafał Trytek ICR, który 25 grudnia 2023 roku wygłosił kazanie w krakowskim Oratorium Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski.

Duszpasterz Tradycji podkreślił, że gdyby Bóg nam się nie objawił, moglibyśmy poznać Go jedynie częściowo. Rozumem można poznawać Boga poprzez obserwację natury oraz porządku w świecie – celowości tego, co stworzone. Nie istnieje przypadkowa ewolucja, która sama z siebie ustanowiłaby ład i stworzyła doskonale działające organizmy. Jest Stwórca, który wszystkim sprawom nadał bieg, a świat nie rozpada się, gdyż istnieje ta rozumna Siła – dobra, miłosierna i święta. Bóg objawia się jako Zbawiciel.

Dzięki rozumowi moglibyśmy poznać tylko niektóre elementy tajemnicy Trójcy Przenajświętszej. Jesteśmy obciążeni pozostałościami grzechu pierworodnego, więc tylko częściowo poznajemy to, co nas otacza. Żeby zachować stan łaski uświęcającej, potrzebujemy zatem dodatkowych środków zbawienia: doktryny katolickiej, sakramentów, modlitwy i różnych form nabożeństwa. To one pozwalają nam kontemplować Boga i wieczne przeznaczenie – w kontekście zaś tego ostatniego także zaangażowanie wolnej woli do aktów zbawczych.

Korzystając z tak wielu możliwości, odpowiedzmy na wezwanie do nawrócenia. Złóżmy hołd naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi, Królowi, który ogołocił się ze złotych szat, aby zapowiedzieć, że Jego władza jest władzą miłości i miłosierdzia.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem:

Wersja audio

Nagranie wideo

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.