Jesteś tutaj: Multimedia » Miscellanea » Kazanie na ostatnią Niedzielę Roku Liturgicznego AD 2018 — x. Rafał Trytek

Kazanie na ostatnią Niedzielę Roku Liturgicznego

x. Rafał Trytek

25 listopada 2018 roku x. Rafał Trytek wygłosił kazanie do wiernych zgromadzonych na Mszy Świętej w krakowskim Oratorium Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Przypomniał, że przed końcem świata dojdzie do spustoszenia miejsc świętych i pojawią się fałszywi prorocy oraz fałszywi Chrystusowie, aby za pomoc znaków i cudów zwodzić wybranych. Dlatego należy słuchać jedynie słów naszego Pana Jezusa Chrystusa, gdyż tylko one są zbawcze. Cuda i znaki są zaś pomocą, która ma uwiarygodnić głoszących Ewangelię, lecz nie decyduje o zbawieniu.

W obliczu wydarzeń, które będą gorsze niż znane nam katastrofy, łatwo stchórzyć i stracić wiarę. Katolicy powinni modlić się o dobrą śmierć i wytrwanie w czasie prześladowań. Bez Łaski, o którą trzeba codziennie prosić, upadną ci, którzy pozornie mocną stoją, natomiast dzięki Łasce nie upadną ci, którzy nie byli herosami wiary. Dlatego trzeba troszczyć się o własną duszę bardziej niż o tzw. dobre życie – rzeczy materialne to tylko narzędzia, z których należy skorzystać w drodze do Nieba.

Już dziś katolicy są świadkami ohydy spustoszenia – wrogowie Kościoła splugawili świątynie, w których sprawowano Sakramenty i nauczano Świętej Wiary Katolickiej. Współcześnie głosi się w nich słowa uwłaczające Chrystusowi i niszczy resztki katolicyzmu w imię tryumfu Antykościoła. Wprawdzie trzeba mieć ogromną odwagę, aby nie dać się zastraszyć, ale mimo wszystko nie mamy prawa wątpić w Opatrzność Bożą – katolik nigdy nie jest przegrany, gdyż Bóg jest z nim.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem:

Wersja audio

Nagranie wideo

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.