Jesteś tutaj: Multimedia » Miscellanea » Kazania na II Niedzielę Wielkiego Postu AD 2018 — x. Rafał Trytek

Kazania na II Niedzielę Wielkiego Postu

x. Rafał Trytek

25 lutego 2018 roku x. Rafał Trytek wygłosił kazania, których wysłuchali wierni podczas Mszy Świętych sprawowanych w Krakowie i Wrocławiu. Przypomniał, że stolicą katolików jest Rzym, siedziba papieży, którzy od czasów św. Piotra do śmierci Piusa XII prowadzili wiernych do wiecznej chwały zbawienia, nieomylnie nauczając prawdziwej doktryny i sprawując prawdziwą liturgię. Zadaniem każdego papieża jest umacnianie braci w wierze, dlatego nie może wprowadzać wiernych w błąd i narzucać Kościołowi Świętemu nauczania sprzecznego z Wiarą Katolicką.

Katolicy wierni Tradycji muszą oddzielić się od modernistów, aby nie popaść w sprzeczność, która wraz z błędnym rozpoznaniem stanu Kościoła prowadzi do anarchii. Powinniśmy być konsekwentni w wierze, unikając wszystkich, którzy deklarują pozostawanie w komunii z heretykami.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniami:

Wersja audio

Nagranie wideo

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.