Jesteś tutaj: Multimedia » Miscellanea » Kazania na XIX Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego AD 2016 — x. Rafał Trytek

Kazania na XIX Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego

x. Rafał Trytek

25 września 2016 roku x. Rafał Trytek wygłosił kazania podczas Mszy Świętych sprawowanych w Krakowie i Wrocławiu. Komentując ewangeliczną przypowieść, przypomniał, że wszyscy ludzie zostali przez Boga wezwani do nawrócenia. Aby osiągnąć zbawienie, nie wystarczy sama formalna przynależność do Kościoła – niezbędna jest bowiem łaska uświęcająca, która wyraża się w życiu wiernego przez prawdziwie chrześcijańskie życie: pokorę, posłuszeństwo, gorliwość, żal za grzechy. Zarówno ten, kto odrzucił zaproszenie do Królestwa Bożego, będzie potępiony, jak i ten, kto wprawdzie jest członkiem Kościoła, lecz dobrowolnie żyje w stanie grzechu śmiertelnego, oddzielającego od naszego Pana Jezusa Chrystusa, skazuje siebie na wieczny, nieskończony smutek. Dlatego katolicy muszą zachowywać czujność, czyli zdrowy strach przed upadkiem w grzech.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniami:

Wersja audio

Nagranie wideo

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.