Jesteś tutaj: Multimedia » Miscellanea » Kazanie na VI Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego AD 2016 — x. Rafał Trytek

Kazanie na VI Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego

x. Rafał Trytek

26 czerwca 2016 roku x. Rafał Trytek wygłosił kazanie, którego wysłuchali wierni podczas Mszy Świętej w krakowskim Oratorium Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Przypomniał w nim, że nasz Pan Jezus Chrystus za wszystkich przelał swoją Krew, ale najgodniejszymi Jego Miłości są ludzie idący za Nim. Dopóki żyjemy, możemy wybrać Miłość, w której niczego nam nie zabraknie, lecz jeżeli będziemy buntować się przeciwko Bogu i sprzeciwiać się Przykazaniom, nasz los będzie straszny – jeden grzech śmiertelny wystarczy, aby potępić grzesznika. Kto buntuje się przeciwko Bogu, staje się podobny diabłu.

Dobroć Boga jest tak wielka, że jeżeli nawet każdego dnia będziemy wzrastać w łasce, nie wyczerpiemy jej. Aby korzystać z tej dobroci, musimy najpierw zapomnieć o sobie, poświęcić siebie, wybierając Słowo Boże, które jako jedyne daje życie. Wszystkie doczesne dobra są niczym wobec jednego Słowa Pańskiego. Dlatego jesteśmy zobowiązani, aby chwalić Boga, zadbać o zbawienie własnej duszy i w miarę własnych możliwości nieść nawrócenie biednym grzesznikom, którzy umierają w stanie grzechu śmiertelnego.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem:

Wersja audio

Nagranie wideo

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.