Jesteś tutaj: Multimedia » Miscellanea » Kazania na święto św. Szczepana AD 2022 — x. Rafał Trytek

Kazania na święto św. Szczepana

x. Rafał Trytek ICR

26 grudnia 2022 roku x. Rafał Trytek ICR wygłosił kazania, których wysłuchali wierni w trakcie Mszy Świętych w Krakowie i Wrocławiu. Tego dnia Kościół wspomina Pierwszego Męczennika, świętego Szczepana, wskazującego katolikom, co mają czynić, aby osiągnąć niebo. Św. Szczepan jako świadek, że nasz Pan Jezus Chrystus zasiada po Prawicy Ojca, stał się prawzorem męczenników i wyznawców. Złożył świadectwo pod natchnieniem Ducha Świętego, lecz odpowiedzią tych, którzy je usłyszeli, było zatykanie uszu, następnie zaś – kamienowanie. Tak bowiem działa zepsuta natura ludzka: nawet najoczywistsze prawdy negowane są przez wzgląd na życiowy komfort, przyjemność lub interesy. Również współcześnie wielu wyrzekło się Tradycji katolickiej, gdyż tak im było wygodniej. Ten stan rzeczy wynika z grzechu, z dobrowolnego tkwienia w nim i odrzucenia spowiedzi. Wówczas grzechy przestają być rozpoznawane jako zło, jawiąc się najwyżej jako drobne ułomności.

Św. Szczepan zmarł ze słowami przebaczenia na ustach. Taka śmierć jest znakiem wybraństwa do nieba. Umiejętność modlitwy za prześladowców jest wielką łaską. W roku 2023 jako Polacy powinniśmy uczcić kolejnego męczennika – św. Jozafata Kuncewicza OSBM, Rusina z pochodzenia i członka naszego narodu politycznego, wielkiego patrioty i miłośnika polskiej kultury. Św. Jozafat jako arcybiskup umacniał unię brzeską, lecz jej prawdziwy tryumf nastał po jego śmierci – unici zyskali w nim wybitnego patrona, a kolejne diecezje powracały do jedności ze Stolicą Apostolską.

Po rozbiorach Moskwa rozbiła jedność Wiary, niszcząc unię i aż do 1905 r. prześladując katolików. Unia przetrwała natomiast na terenie monarchii Habsburgów. Wprawdzie polityka religijna cesarzy austriackich nie była wolna od błędów, pokłosia józefinizmu, lecz pomazańcy Boży wypełnili swoje obowiązki, chroniąc Wiarę. Również dzięki temu, kiedy podczas Soboru Watykańskiego decydowano o przyjęciu dogmatu o nieomylności papieża, wszyscy biskupi z Galicji, w przeciwieństwie do hierarchów z innych krajów monarchii, oddali głosy za dogmatem. Lwów znany był w tym czasie jako najbardziej katolickie z miast.

Czcijmy świętego, który przyczynił się do chwały katolickiej Najjaśniejszej Rzeczpospolitej.

Wersja audio

Nagranie wideo

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.