Jesteś tutaj: Multimedia » Miscellanea » Kazania na III Niedzielę po Zmartwychwstaniu Pańskim AD 2015 — x. Rafał Trytek

Kazania na III Niedzielę po Zmartwychwstaniu Pańskim

x. Rafał Trytek

26 kwietnia 2015 roku x. Rafał Trytek wygłosił kazania podczas Mszy Świętych sprawowanych w Krakowie i Wrocławiu. Doczesnym przeznaczeniem katolików jest pogarda doświadczana ze strony świata, który nie zatęsknił za naszym Panem Jezusem Chrystusem po Zmartwychwstaniu i Wniebowstąpieniu – chrześcijański smutek wynika z poczucia wyobcowania i obserwacji grzechu, głupoty, chciwości, niesprawiedliwości i innych przejawów zła. Katolicy muszą zatem nieustannie pamiętać, że ziemskie radości zawsze kończą się tęsknotą i niedosytem, gdyż wszystko doczesne przeminie, a to, co mamy, zostanie nam odebrane – ważna jest tylko święta nadzieja, że w Niebie znów ujrzymy Zmartwychwstałego Pana. Jedynie w Nim możliwy jest wieczny tryumf nad złem.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniami:

Wersja audio

Nagranie wideo

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.