Jesteś tutaj: Multimedia » Miscellanea » Kazania na Niedzielę Męki Pańskiej AD 2023 — x. Rafał Trytek

Kazania na Niedzielę Męki Pańskiej

x. Rafał Trytek ICR

Przypadająca na 26 marca 2023 roku niedziela jest początkiem czasu Męki Pańskiej – przypomniał x. Rafał Trytek ICR wiernym, którzy zgromadzili się na Mszach Świętach w oratoriach w Krakowie i Wrocławiu. Tego dnia podczas czytania Ewangelii usłyszeliśmy o świadectwie, jakie nasz Pan Jezus Chrystus dał o sobie, mówiąc: Jam jest. Te słowa są Imieniem Boga, wyrażają Jego istotę. Bóg, który nie miał początku, jest zawsze. Syn Boży potwierdził, że jest Bogiem.

W tym kontekście należy dostrzec szczególny charakter Kapłaństwa naszego Pana – tylko On mógł złożyć czystą ofiarę Bogu Ojcu. W nieskończenie świętej ofierze udział miała także Najświętsza Maryja Panna. Czcimy Jej siedem boleści, gdyż Matka Boża była zawsze obecna tam, gdzie Zbawiciel przelewał Krew – od obrzezania do złożenia naszego Pana na Jej łonie po zdjęciu z krzyża. Niepokalana w doskonały sposób współodczuwała z Chrystusem i, będąc Królową Męczenników oraz wszystkich świętych, w swoim Sercu zniosła wszelkie możliwe cierpienia.

Serca katolików muszą być kształtowane na wzór Serca Najświętszej Maryi Panny, temu Sercu należy też ofiarować Polskę. Przez Maryję bowiem przyjdzie ratunek dla świata, tak bardzo potrzebny, gdy zmagamy się z największym złem w dziejach. Uciekając się do Matki Bożej, samych siebie chronimy przed upadkiem.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniami:

Wersja audio

Nagranie wideo

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.