Jesteś tutaj: Multimedia » Miscellanea » Kazanie na Białą Niedzielę AD 2014 — x. Rafał Trytek

Kazanie na Białą Niedzielę

x. Rafał Trytek

27 kwietnia 2014 roku x. Rafał Trytek wygłosił kazanie skierowane do wiernych, którzy zgromadzili się na Mszy Świętej w Oratorium Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Ewangelia czytana w Białą Niedzielę wyraża szczególną miłość Boga do grzeszników — ustanowienie sakramentu spowiedzi świętej. Choć Bóg najlepiej zna ludzkie serca i mógłby bez żadnego pośrednictwa odpuszczać grzechy, posłużył się jednak pośrednikami – biskupami i kapłanami – którzy otrzymali władzę sądzenia penitentów. Uczynił tak, znając ludzką skłonność do samousprawiedliwiania się, jak też zdając sobie sprawę z ograniczoności rozumu, który nie zawsze jest zdolny do właściwego osądu subtelnych zagadnień.

Spowiedź przemienia żal niedoskonały w żal doskonały, który skłania do tego, by raczej umrzeć, niż ponownie popełnić grzech ciężki. Prócz tego penitent po otrzymaniu rozgrzeszenia ma pewność o wyroku Kościoła odnośnie do jego sumienia – dzięki niemu wie, że rzeczywiście pojednał się z Bogiem i oczyścił się z grzechów śmiertelnych, będących głównym przedmiotem spowiedzi.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem:

Wersja audio

Nagranie wideo

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.