Jesteś tutaj: Multimedia » Miscellanea » Kazania na I Niedzielę Adwentu AD 2016 — x. Rafał Trytek

Kazania na I Niedzielę Adwentu

x. Rafał Trytek

27 listopada 2016 roku x. Rafał Trytek wygłosił kazania, których wysłuchali wierni podczas Mszy Świętych w Krakowie i Wrocławiu. Ewangelia czytana w pierwszą niedzielę roku liturgicznego opisuje czas wielkiej trwogi – czas, kiedy ponownie przyjdzie nasz Pan Jezus Chrystus. Jego Wcielenie jest centralnym wydarzeniem w historii ludzkości, lecz zdecydowana większość ludzi wciąż żyje w oddaleniu od Niego, pogrążając się w fałszywych religiach lub ateizmie. Katolicy wierni nauczaniu Kościoła Świętego, takim jakim było do czasów pontyfikatu papieża Piusa XII włącznie, poznali Syna Bożego, lecz żyjąc we wrogim Mu świecie, powinni wykorzystać Adwent, aby przypomnieć sobie, dlaczego są katolikami. Trzeba odrzucić obawę, że zło może zwyciężyć, trzeba unikać grzechu i skupić się na własnym zbawieniu. Asceza, modlitwa i dobre uczynki są niezbędne, aby przygotować się na przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniami:

Wersja audio

Nagranie wideo

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.