Jesteś tutaj: Multimedia » Miscellanea » Kazania na I Niedzielę Adwentu AD 2022 — x. Rafał Trytek

Kazania na I Niedzielę Adwentu

x. Rafał Trytek ICR

Rok kościelny jest współprzeżywaniem tego, co spotkało naszego Pana Jezusa Chrystusa na ziemi – nauczał x. Rafał Trytek ICR podczas kazań wygłoszonych 27 listopada 2022 roku w Krakowie i Wrocławiu. Jego początek, Adwent, jest zaś szczególnie poświęcony oczekiwaniu na przyjście Syna Bożego. Musimy go wykorzystać jak najlepiej, gdyż Bóg rozlicza również ze zmarnowanego czasu.

W ciągu najbliższych tygodni niezbędne będzie przygotowanie duchowe oraz oczyszczenie z błędów i namiętności. Te ostatnie przesłaniają bowiem Boga i powodują zaciemnienie umysłu. Początek Adwentu łączy się z trwającą od 29 listopada do 7 grudnia Nowenną do Niepokalanego Poczęcia. Na dogmacie o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny ufundowana jest natomiast cała współczesna mariologia.

Kult związany z tą prawdą wiary rozpowszechniał się w Kościele stopniowo, m.in. w drugiej połowie XV wieku ustanowione zostało święto Niepokalanego Poczęcia, lecz sam poświęcony jej dogmat papież Pius IX ogłosił 8 grudnia 1854 r. Zanim do tego doszło, przy paryskiej ulicy du Bac 140 Najświętsza Maryja Panna objawiła się szarytce, św. Katarzynie Labouré.

Matka Boża przygotowuje dla katolików nabożeństwa i dewocjonalia niezbędne im w danym czasie. Tak też stało się w drugiej połowie 1830 r. kiedy Francję dotknęła kolejna w ciągu kilku dekad rewolucja – skutkująca ustanowieniem uzurpatorskiego reżimu i wygnaniem króla Karola X. Wprawdzie podczas kilkunastu lat Restauracji został z grubsza uprzątnięty gnój rewolucji zapoczątkowanej w 1789 r. i czasów napoleońskich, lecz Najświętsza Maryja Panna wiedziała, że tzw. monarchia lipcowa, sterowana przez wolnomularstwo, będzie odrywać lud Francji od Boga i działać na rzecz pomniejszenia Królestwa Chrystusa. W tych warunkach objawienie św. Katarzynie Cudownego Medalika miało być remedium na apostazję. Prócz tego miało przygotować świat na ogłoszenie dogmatu i kolejne objawienie – tym razem doszło do niego w Lourdes.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniami:

Wersja audio

Nagranie wideo

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.