Jesteś tutaj: Multimedia » Miscellanea » Kazania na XII Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego AD 2017 — x. Rafał Trytek

Kazania na XII Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego

x. Rafał Trytek

27 sierpnia 2017 roku x. Rafał Trytek wygłosił kazania, których wysłuchali wierni podczas Mszy Świętych w Krakowie i Wrocławiu. Komentując przypowieść o miłosiernym Samarytaninie, przypomniał, że wraz z nastaniem Nowego Testamentu ludy, które od wieków pozostawały z dala od zbawienia niesionego przez Wiarę, przyjęły kult Boży, natomiast znaczna większość Żydów odstąpiła od niego. Mimo wszystko pozostała niewielka grupa, która zachowała cnotę wiary – wśród niej była Najświętsza Maryja Panna. Jej cnota była doskonała, gdyż nie miały do niej dostępu błędy i zwątpienie. Matka Boża dzięki doskonałej współpracy z Bogiem stała się bramą zbawienia – Współodkupicielką i Królową całego rodzaju ludzkiego.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniami:

Wersja audio

Nagranie wideo

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.