Jesteś tutaj: Multimedia » Miscellanea » Kazania na IV Niedzielę po Wielkanocy AD 2024 — x. Rafał Trytek

Kazania na IV Niedzielę po Wielkanocy

x. Rafał Trytek ICR

Nasz Pan Jezus Chrystus przygotował uczniów na swoje odejście, wskazując im, że powinni oczekiwać zesłania Ducha Świętego – przypomniał x. Rafał Trytek ICR, który 28 kwietnia 2024 roku sprawował Msze Święte w Krakowie i Wrocławiu. – W następnych wiekach Duch Święty przemawiał przez usta papieży nauczających doktryny i nadających prawa Kościołowi.

Wśród tych praw są również reguły zakonne. W historii Kościoła dostrzegamy wiele wspaniałych zakonów, które wydały wielkich świętych. Wśród tych wybitnych postaci jest pochodzący z Ligurii św. Paweł od Krzyża. W latach młodości przyszły święty pragnął orężnie bronić Wiary przeciwko wyznawcom Mahometa, lecz podczas wizji otrzymał polecenie, że ma inaczej przysłużyć się sprawie Bożej. Pod jej wpływem przyjął czarny habit z wizerunkiem Serca, w którym widniał napis Passio Christi – ten habit odróżniał pasjonistów od innych zakonników. Następnie udał się do Rzymu, medytował i stał się kaznodzieją, oczekując na akceptację przez papieża zaproponowanej przez niego reguły.

Memoria passionis – jeżeli zapomnimy o Męce, stracimy orientację, jak się zbawić, a wszystkie cierpienia będą dla nas niezrozumiałe. W tym stanie będziemy przed nimi uciekać aż do czeluści piekła. Dlatego musimy trwać przy Krzyżu, aby nasze codzienne krzyże zyskały charakter zbawczy, a cierpienia okazały się drogą do nieba.

Mądrość świętych objawiała się zrozumieniem, że ceną zbawienia była Krew Chrystusowa. Prośmy świętych, aby wyprosili nam zrozumienie tajemnicy Krzyża, a także łaski poznania, jak kochać naszego Pana Jezusa Chrystusa i w jaki sposób modlić się za kapłanów.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniami:

Wersja audio

Nagranie wideo

Oratorium Świętego Józefa Opiekuna Kościoła Świętego, 28 IV AD 2024 — fot. Adrian Nikiel

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.