Jesteś tutaj: Multimedia » Miscellanea » Kazanie na Niedzielę Siedemdziesiątnicy AD 2024 — x. Rafał Trytek

Kazanie na Niedzielę Siedemdziesiątnicy

x. Rafał Trytek ICR

Dlaczego rewolucja soborowa, którą obserwujemy od lat sześćdziesiątych XX wieku, ma bardziej dogłębne i straszne skutki niż szesnastowieczna rewolucja protestancka? Dlaczego współczesny bunt jest znacznie bardziej radykalny? – rozważał x. Rafał Trytek ICR, odnosząc się do faktu, że Przedpoście, przed kilkoma dekadami zniesione przez modernistów, zostało zachowane przez zwolenników Marcina Lutra. 28 stycznia 2024 roku duszpasterz Tradycji wygłosił kazanie do wiernych zgromadzonych w krakowskim Oratorium Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski.

W XVI wieku piekło, które inspirowało „reformatorów” – zauważył kapłan – sprawiło również, że odłączyli się od Kościoła i stworzyli widoczne dla wszystkich struktury buntu i herezji. W fazie największych sukcesów kacerze zdominowali około jednej trzeciej Europy, lecz już wkrótce wielkie dzieło Kontrreformacji pozwoliło Kościołowi Świętego odzyskiwać dusze błądzących. W tym kontekście można m.in. przywołać dzieje szesnasto- i siedemnastowiecznej Polski, której naród polityczny w znacznej części odpadł od jedności z naszym Panem Jezusem Chrystusem, lecz skuteczna polityka Kościoła i działania jego wybitnych kapłanów doprowadziły do licznych nawróceń – nie tylko protestantów, lecz także członków schizmy wschodniej.

Łatwiej było walczyć z jawnymi wrogami, którzy w dodatku posługiwali się plugawym językiem i prowadzili się niemoralnie. Łatwiej nawracać, kiedy herezję można otwarcie nazywać herezją. Przykładem duchownego, który sprostał związanym z tym wyzwaniom, był św. Franciszek Salezy, biskup Genewy – w jego epoce miasta wręcz „wzorcowo” heretyckiego i rządzonego na sposób totalitarny. Hierarcha nie mógł oczywiście wykonywać powierzonej mu władzy w swojej stolicy biskupiej, lecz udał się na przymusową emigrację i z niej, mimo braku własności kościelnej, która mogłaby ułatwić mu pracę, rozpoczął dzieło nawracania. Dzięki niemu około trzydziestu tysięcy zwiedzionych powróciło na łono Kościoła.

Kolejnym świętym, o którym warto pamiętać podczas zmagań z rewolucją, jest Jan Bosko, gdyż prowadził akcję duszpasterską w czasach uzurpacji dynastii sabaudzkiej – gwałcącej prawa Kościoła i w imię doktryny wolnomularstwa podbijającej państwa położone na Półwyspie Apenińskim i Sycylii. Święty Jan własnym przykładem zaświadczył, jak skutecznie przeciwstawiać się etatyzmowi i „prawom” narzucanym przez okupanta, jak zachowywać wierność Stolicy Apostolskiej, bez której nie można osiągnąć zbawienia.

Módlmy się do św. Franciszka Salezego i św. Jana Bosko, a w modlitwach wspominajmy kapłanów, którzy przeciwstawiają się rewolucji rozdzierającej Kościół. Módlmy się o łaski, których jedynym źródłem jest nasz Pan Jezus Chrystus.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem:

Wersja audio

Nagranie wideo

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.