Jesteś tutaj: Multimedia » Miscellanea » Kazanie na święto św. Wacława AD 2014 — x. Rafał Trytek

Kazanie na święto św. Wacława

x. Rafał Trytek

28 września 2014 roku x. Rafał Trytek wygłosił kazanie w trakcie Mszy Świętej w krakowskim Oratorium Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Skupił się w nim na osobie świętego Wacława, xięcia czeskiego i męczennika, jednego z dwóch patronów katedry wawelskiej.

Przyszły święty stał na czele na wpół pogańskiego kraju, gdzie Święta Wiara Katolicka – przyniesiona przez świętych Cyryla i Metodego – była jeszcze słaba. Władca był szczególnie gorliwym miłośnikiem Mszy Świętej, osobiście przygotowując hostie i wino, szanując jeszcze nielicznych w xięstwie kapłanów, co nie podobało się jego pogańskim krewnym – matce i bratu, którzy dążyli do wykorzenienia chrześcijaństwa z ziem pod panowaniem Przemyślidów. Ich spisek sprawił, że poprzez miłość do naszego Pana Jezusa Chrystusa xiążę zasłużył na koronę męczennika: przelał swoją krew, aby osiągnąć zbawienie, a na tej krwi wzrastał czeski Kościół.

Męczeństwo świętego Wacława było błogosławieństwem nie tylko dla jego poddanych, lecz także dla innych krajów i narodów – w tym narodu polskiego. Czescy duchowni przynieśli Ewangelię Chrystusową na ziemie polskie. Świadomi tego, z tym większą gorliwością prośmy: święty Wacławie, patronie katedry wawelskiej, módl się za nami.

Oratio. – Deus, qui beátum Wencesláum per martýrii palmam a terréno principátu ad cæléstem glóriam transtulisti: ejus précibus nos ab omni adversitáte custódi; et ejúsdem tribue gaudére consórtio. Per Dóminum nostrum.

Oratio. – Deus, qui beáti Wenceslái nobilitátem in meliórem mutásti dignitátem, et cum per martýrii palmam ad cæléstem perduxísti glóriam: ejus précibus nos, quǽsumus, ab omni adversitáte libera; et ætérnæ beatitúdinis concéde pérfrui glória. Per Dóminum nostrum.

Wersja audio

Nagranie wideo

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.