Jesteś tutaj: Multimedia » Miscellanea » Kazanie na uroczystość Chrystusa Króla AD 2023 — x. Rafał Trytek

Kazanie na uroczystość Chrystusa Króla

x. Rafał Trytek ICR

Jezus Chrystus jest naszym Panem, Władcą i Prawodawcą, a także Odkupicielem, który nabył nas Przenajdroższą Krwią – przypomniał x. Rafał Trytek ICR, wygłaszając 29 października 2023 roku kazanie w krakowskim Oratorium Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Przez grzech pierworodny byliśmy niewolnikami szatana, a każdy grzech, nawet lekki, powoduje, że jesteśmy buntownikami. I jeśli będziemy kumulować grzechy, w końcu zrzucimy słodkie jarzmo Syna Bożego, odpadniemy od Niego i pozbawimy się Jego Łaski.

Los każdego człowieka zależy od tego, czy w chwili śmierci zachował lub przez nawrócenie odzyskał białą szatę, jaką otrzymał wraz z chrztem św., czy pokutował, czy może zmarł w grzechu śmiertelnym. Tego grzechu trzeba bać się z całego serca – i modlić się o wstręt do niego, podobny do wstrętu, jaki odczuwamy na widok nieczystości. Dla dobra własnej duszy powinniśmy jak najwięcej win odpokutować już w życiu doczesnym, zwłaszcza poprzez udział w Mszach Świętych, dobrą spowiedź i godne przyjmowanie sakramentów. Panowanie Chrystusa Króla najpełniej realizuje się właśnie podczas każdej Mszy Świętej, powinniśmy zatem modlić się o kapłanów, szczególnie o świętych kapłanów, aby na Ziemi nigdy nie zabrakło Mszy.

Musimy starać się o odporność na pokusy, gdyż każdego dnia pod sztandarem Pana Jezusa walczymy o niebo. Szatan chce uśpić naszą czujność, podsuwając fałszywe doktryny. Módlmy się o wywyższenie Kościoła i o to, by Rzeczpospolita stała się państwem katolickim, które uzna, że Chrystus naprawdę panuje.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem:

Wersja audio

Nagranie wideo

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.