Jesteś tutaj: Multimedia » Miscellanea » Kazanie na święto Matki Bożej Królowej Korony Polskiej AD 2016 — x. Rafał Trytek

Kazanie na święto Matki Bożej Królowej Korony Polskiej

x. Rafał Trytek

3 maja 2016 roku x. Rafał Trytek wygłosił kazanie w trakcie Mszy Świętej sprawowanej w krakowskim Oratorium Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. W tym dniu Polacy składają szczególny hołd Matce Bożej – chociaż święto kościelne dla diecezyj polskich zostało ustanowione dopiero w 1923 r. przez papieża Piusa XI, to już od początków chrześcijańskiej Polski każdy prawy katolik rozpoznaje w Maryi także swoją matkę. Szczególnego znaczenia kult Matki Bożej jako Królowej nabrał w tych latach, kiedy Europa była pustoszona przez rewolucję protestancką, gdyż podkreślał wymiar wspólnotowy prawdziwej religii i wierność Maryi nie tylko ze strony pojedynczych wiernych, lecz również państw.

W naszej Ojczyźnie źródła kultu Królowej Korony Polskiej są nadprzyrodzone, gdyż był on oczekiwany przez Najświętszą Maryję Pannę. O ile w innych krajach rola Maryi jako Królowej przez wielu katolików została zapomniana, o tyle w Polsce ta szczególna więź jest podtrzymywana, również dzięki uznaniu ze strony władz Rzeczypospolitej – ślubom lwowskim króla Jana Kazimierza.

Królowo Korony Polskiej – módl się za nami!

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem:

Wersja audio

Nagranie wideo

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.