Jesteś tutaj: Multimedia » Miscellanea » Kazanie na święto Matki Bożej Królowej Polski AD 2018 — x. Rafał Trytek

Kazanie na święto Matki Bożej Królowej Polski

x. Rafał Trytek

3 maja 2018 roku x. Rafał Trytek wygłosił kazanie, którego wysłuchali wierni podczas Mszy Świętej w Oratorium Świętego Jana Apostoła i Ewangelisty we Wrocławiu. Przypomniał w nim, że 1 kwietnia 1656 r. naród polski w osobie króla Jana Kazimierza, składającego śluby lwowskie, uznał oficjalnie Najświętszą Maryję Pannę za Królową Polski. Jest to dla katolików zarówno wielki przywilej, jak i jeszcze większa odpowiedzialność. W XX wieku potwierdzeniem szczególnej roli Matki Bożej w naszej Ojczyźnie stały się decyzje podejmowane przez papieży – św. Piusa X i Piusa XI – pierwszy z nich ustanowił święto Królowej Korony Polski dla diecezyj lwowskiej i przemyskiej, drugi zaś rozszerzył je na wszystkie diecezje w Polsce.

Nie tylko przed kilkoma wiekami, lecz także współcześnie musimy wzywać opieki Najświętszej Maryi Panny, aby ocaliła Polskę katolicką przed zagrożeniami ze strony ateistów, heretyków i schizmatyków. Ona jest Pogromicielką wszystkich herezyj, łącznie z tą najgroźniejszą: modernizmem, ściekiem wszystkich błędów. Również modernizm został dzięki Jej wstawiennictwu pokonany, lecz zadaniem katolików jest udział w tym wielkim boju po stronie Niepokalanej, aby widziała, że polskie serca wciąż biją dla Niej, Wszechpośredniczki Wszystkich Łask, Polacy nadal zaś pragną, aby nad nimi panowała. Najświętsza Maryja Panna nie chce państwa neutralnego światopoglądowo – państwa, które stawia naszego Pana Jezusa Chrystusa i Baala na jednym poziomie, a wszelkie błędy religijne i fałszywe religie zrównuje ze Świętą Wiarą Katolicką, uznając jedynie symboliczne pierwszeństwo katolicyzmu jako bardziej wrośniętego w tradycję polską. Matka Boża chce, aby w Polsce Wiara Katolicka panowała, gdyż poza tą wiarą nie można czcić Chrystusa jako Króla. Musimy zatem odrzucić błędy modernizmu, gallikanizmu i jansenizmu.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem:

Wersja audio

Nagranie wideo

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.