Jesteś tutaj: Multimedia » Miscellanea » Kazanie na Niedzielę w Oktawie Bożego Narodzenia AD 2012 — x. Rafał Trytek

Kazanie na Niedzielę w Oktawie Bożego Narodzenia

x. Rafał Trytek

30 grudnia 2012 roku x. Rafał Trytek wygłosił kazanie, którego wysłuchali wierni zgromadzeni w krakowskim Oratorium Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa oznacza, że każdy człowiek musi się określić: jest „za” czy „przeciwko” Chrystusowi. Jako pierwsi wyboru dokonali członkowie narodu żydowskiego. Wielu z nich odrzuciło Mesjasza, mimo że Stary Testament wyraźnie mówił o Jezusie Chrystusie z pokolenia Dawidowego, jako o Tym, który narodzi się w Betlejem.

Zbawiciel wykupił świat z niewoli piekła, od tego czasu trwa Boże wybraństwo, dzięki któremu katolicy mogą mówić o sobie, że prawdziwie są Ludem Wybranym. Jeżeli wypełniamy nakazy Chrystusa, jesteśmy dziećmi bożymi. Nie musimy już lękać się diabelskich pokus, gdyż dzięki Wcieleniu Pan jest wśród nas, mamy Sakramenty i prawdziwe nauczanie Kościoła – całkowitą pewność odnośnie do tego, co jest autentycznym Słowem Bożym. Starajmy się zatem jak najlepiej adorować Pana, naśladując w tym oczekujących Go świętych Starego Testamentu, abyśmy byli wiernymi katolikami aż do końca.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem:

Wersja audio

Nagranie wideo

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.