Jesteś tutaj: Multimedia » Miscellanea » Kazanie na Niedzielę w oktawie Bożego Narodzenia AD 2018 — x. Rafał Trytek

Kazanie na Niedzielę w oktawie Bożego Narodzenia

x. Rafał Trytek

30 grudnia 2018 roku x. Rafał Trytek wygłosił kazanie w trakcie Mszy Świętej w krakowskim Oratorium Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Komentując słowa Symeona, że nasz Pan Jezus Chrystus jest znakiem, który spowoduje upadek wielu w Izraelu, przypomniał, że do dziś ten upadek dotyka heretyków i niedowiarków, gdyż przyjście Zbawiciela nadal jest związane z koniecznością dokonania wyboru – być z Synem Bożym lub stanąć przeciwko Niemu.

Tego wyboru dokonała Najświętsza Maryja Panna, modląc się, przyjmując siedem boleści i składając z całego swojego życia ofiarę pozostającą w doskonałej jedności z Ofiarą naszego Pana Jezusa Chrystusa. Te wszystkie starania Matka Boża podjęła, abyśmy byli dziedzicami, a nie sługami, abyśmy zostali wszczepieni w Chrystusa i przemieniali się przez Jego Łaskę.

Najświętsza Maryja Panna jest nam dana jako wielki przykład do naśladowania w epoce, gdy kończy się tolerancja „świata” dla katolików. Proces upadku będzie się pogłębiał, gdyż od wielu lat panuje dezorientacja odnośnie do tego, kim jest Zbawiciel, nie ma już jasnego pojęcia grzechu, a wszystko jest dozwolone. Miłosierdzie jednak nie jest bezwarunkowe. Ci, którzy odrzucą Zbawiciela, poniosą karę za niewierność – po śmierci nie ma już przebaczenia dla umierających w grzechu ciężkim.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem:

Wersja audio

Nagranie wideo

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.