Jesteś tutaj: Multimedia » Miscellanea » Kazania na VIII Niedzielę po Zesłaniu Ducha Św. AD 2017 — x. Rafał Trytek

Kazania na VIII Niedzielę po Zesłaniu Ducha Św.

x. Rafał Trytek

30 lipca 2017 roku x. Rafał Trytek wygłosił kazania, których wysłuchali wierni podczas Mszy Świętych w Krakowie i Wrocławiu. Komentując słowa naszego Pana Jezusa Chrystusa, przypomniał, że wierni obdarzeni są pewnymi naturalnymi talentami i powinni posługiwać się nimi roztropnie, aby pomnażać Królestwo Boże. Człowiek został stworzony, aby żyć w porządku chcianym przez Pana Boga, lecz narażony jest na wiele pułapek, kiedy powszechnie za jedyne życie uznaje się życie doczesne.

Należy rozważnie dysponować swoimi dobrami, zachowując porządek miłosierdzia podczas niesienia pomocy. Najpierw bowiem trzeba wspierać najbliższych i pomagać im na miejscu, pamiętając, że pomoc nie powinna ograniczać się do zaspokojenia potrzeb ciała, lecz musi także uwzględniać miłosierdzie duchowe wyrażane modlitwą. Później można nieść pomoc innym ludziom, bacząc przy tym, aby nie paść ofiarą oszustwa, jak również strzegąc się wykorzystywania środków sprzecznych z Prawem Bożym.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniami:

Wersja audio

Nagranie wideo

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.