Jesteś tutaj: Multimedia » Miscellanea » Kazanie na IX Niedzielę po Zesłaniu Ducha Św. AD 2023 — x. Rafał Trytek

Kazanie na IX Niedzielę po Zesłaniu Ducha Św.

x. Rafał Trytek ICR

Pan Jezus litował się nad Jeruzalem, miastem pokoju, dla Niego zbudowanym, którego mieszkańcy nie rozpoznali Mesjasza – nauczał x. Rafał Trytek ICR podczas kazania wygłoszonego 30 lipca 2023 roku w krakowskim Oratorium Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Miasto nie rozpoznało swojego Pana, gdyż bałwochwalstwo i rozpusta zaślepiały zarówno przywódców, jak i lud. Drugi z wymienionych grzechów często prowadzi do odstępstwa, gdyż zmusza do szukania usprawiedliwień dla żądz.

Bóg dopuścił zaślepienie i odstępstwo, aby na Krwi naszego Pana Jezusa Chrystusa ufundować Nowy Testament i otworzyć drogę zbawienia. Jednak w dziejach Kościoła powtarzają się niebezpieczeństwa, o których mówił Syn Boży, nazywając świątynię jerozolimską jaskinią zbójców. Kapłani Starego Testamentu stawiali na pierwszym miejscu aspekt finansowy swojej posługi w świątyni. Przywiązanie do pieniędzy jest również źródłem cierpienia Kościoła, kiedy dotyczy duchownych, którzy przysięgali służbę Chrystusowi. Jeżeli kapłani nie mają Wiary katolickiej, efekt ich działań musi być bardzo zły: współcześnie obserwujemy tryumf modernizmu oraz nieprawdopodobne zepsucie wiary i obyczajów.

Aby podnosić lud chrześcijański z upadku, nasz Pan powoływał wybitnych kapłanów i całe zgromadzenia zakonne. Wśród nich duszpasterz Tradycji wymienił podczas kazania redemptorystów – przybyłych do galicyjskiego Podgórza przed stu dwudziestu laty, zakon kaznodziejski św. Dominika i franciszkanów – spośród których powoływano inkwizytorów, a także jezuitów, dzieło św. Ignacego Loyoli. Wskazał także na papieża św. Piusa X, powołanego do walki o Chwałę Bożą przeciwko modernizmowi. Prośmy tych wielkich świętych o pomoc w epoce powszechnej apostazji. Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem:

Wersja audio

Nagranie wideo

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.