Jesteś tutaj: Multimedia » Miscellanea » Kazania na święto Chrystusa Króla AD 2016 — x. Rafał Trytek

Kazania na święto Chrystusa Króla

x. Rafał Trytek

30 października 2016 roku x. Rafał Trytek wygłosił kazania, których wysłuchali wierni podczas Mszy Świętych sprawowanych w Krakowie i Wrocławiu. Chociaż święto Chrystusa Króla do kalendarza liturgicznego wprowadził dopiero papież Pius XI, już od samego początku istnienia Kościoła nasz Pan Jezus Chrystus był rozpoznawany przez wiernych i prezentowany w sztuce chrześcijańskiej jako tryumfujący monarcha, który Przenajdroższą Krwią odkupił grzeszników i wyzwolił ich spod uzurpacji szatana. Krew Chrystusa otworzyła przed wiernymi Królestwo Boże.

Wszędzie tam, gdzie docierała Dobra Nowina o Chrystusie Królu i władza stawała się chrześcijańska, ludy poddawały się słodkiemu jarzmu Ewangelii, wprowadzano prawodawstwo Chrystusowe. Przemieniały się nie tylko serca pojedynczych wiernych, lecz także całe rodziny i społeczności. Jednak w XX wieku, w latach pontyfikatu papieża Piusa XI, coraz słabsza w sercach ludzkich była miłość do naszego Zbawiciela, w sferze publicznej coraz powszechniejsza stawała się nienawiść do tradycyjnego, chrześcijańskiego porządku – w Europie upadły prawowite monarchie. W tamtych strasznych czasach papież przypomniał światu o królewskiej godności Syna Bożego: nasz Pan Jezus Chrystus ma prawo nie tylko do miłości płynącej z serc ludzkich, lecz również do respektowania Jego władzy w życiu rodzinnym, społecznym, w ustawodawstwie cywilnym i karnym. Niestety, od 1925 roku nic nie zmieniło się na lepsze. Przeciwnie – wszystko, co jeszcze było dobre w tamtej epoce, podupadło, a diabeł przestał się ukrywać. Święto Chrystusa Króla ma zatem wlać otuchę w serca katolików, przypominając, że Imperium Chrystusa jest wieczne.

Po Mszy Świętej x. Rafał Trytek odmówił akty ofiarowania się Najświętszemu Sercu Jezusowemu.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniami:

Wersja audio

Nagranie wideo

x. Robert Mäder: Niech żyje Chrystus Król

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.