Jesteś tutaj: Multimedia » Miscellanea » Kazanie na Niedzielę w Oktawie Bożego Narodzenia AD 2017 — x. Rafał Trytek

Kazanie na Niedzielę w Oktawie Bożego Narodzenia

x. Rafał Trytek

31 grudnia 2017 roku x. Rafał Trytek wygłosił kazanie, którego wysłuchali wierni podczas Mszy Świętej w krakowskim Oratorium Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Przypomniał, że zgodnie z zapowiedzią Symeona nasz Pan Jezus Chrystus jest znakiem, któremu sprzeciwiać się będą i przez który wielu upadnie w Izraelu. Zbawienie wymaga przeciwstawienia się duchowi tego świata, dlatego Syn Boży nie może podobać się wszystkim. On nie obiecywał doczesnego panowania w bogactwie i chwale, lecz jako Arcykapłan Nowego Przymierza złożył z siebie Ofiarę, aby nadać sens ludzkiemu życiu. Wskazał drogę zbawienia, zaświadczając, że nie można nią podążać bez cierpienia, pokuty i modlitwy.

Nasz Pan oczekuje od nas odpowiedzi na wezwanie Łaski. Najgorszym złem, jakiego można doświadczyć, jest odwrócenie się od Boga, dlatego powinniśmy pod natchnieniem Ducha Świętego czynić rachunek sumienia, rozważając, czy zadośćuczyniliśmy za grzechy i żyliśmy dla zbudowania bliźnich. Powinniśmy zwalczać swoje najgorsze wady, aby nie mogły panować nad nami, ostatecznie prowadząc do ciężkich grzechów.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem:

Wersja audio

Nagranie wideo

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.