Jesteś tutaj: Multimedia » Miscellanea » Kazanie na Niedzielę w oktawie Bożego Narodzenia AD 2023 — x. Rafał Trytek

Kazanie na Niedzielę w oktawie Bożego Narodzenia

x. Rafał Trytek ICR

Nasz Pan Jezus Chrystus jest znakiem, któremu sprzeciwiać się będą – nauczał x. Rafał Trytek ICR w trakcie Mszy Świętej sprawowanej 31 grudnia 2023 roku w krakowskim Oratorium Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. – Dlatego, jeżeli staramy się rozpoznać, gdzie jest prawdziwa religia katolicka, zastanówmy się, czemu współczesny świat się sprzeciwia. Czy sprzeciw budzą uzurpatorzy i moderniści? Nie, cieszą się poparciem ludzi zdemoralizowanych i zaprzedanych złu. Świat bowiem broni się przed nawróceniem, nie chce zerwać z nałogami i grzechem.

Przepraszajmy za zniewagi uczynione Świętej Wierze Katolickiej, dziękujmy naszemu Panu za to, że jesteśmy katolikami, starajmy się powstawać z grzechów. Wobec festiwalu wszeteczeństwa osób podających się za hierarchię katolicką nie pozwalajmy, aby Prawda Chrystusowa była pomniejszana, zakrywana lub traktowana jako alternatywa dla fałszu. Mamy obowiązek świadczenia o Prawdzie i wspierania ośrodków, które ją głoszą. Miejmy odwagę, aby wystąpić przeciwko zwodzicielom, promotorom błędów i herezyj, niszczycielom Wiary, którzy trucizną zabijają owce Chrystusowe.

Prośmy papieża św. Sylwestra o umocnienie w Wierze i duchowieństwo, które stać będzie w jej obronie.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem:

Wersja audio

Nagranie wideo

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.