Jesteś tutaj: Multimedia » Miscellanea » Kazanie na święto Zmartwychwstania Pańskiego AD 2024 — x. Rafał Trytek

Kazanie na święto Zmartwychwstania Pańskiego

x. Rafał Trytek ICR

Świętujemy zwycięstwo naszego Pana Jezusa Chrystusa nad śmiercią i grzechem. Śmierć jest zwieńczeniem grzechu i najpełniej pokazuje nam jego skutki – nauczał x. Rafał Trytek ICR, 31 marca 2024 roku zwracając się do wiernych zgromadzonych w krakowskim Oratorium Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Tylko Syn Boży może wyzwolić nas swoją Krwią z niewoli grzechu i uwolnić od jego konsekwencyj – sprawiedliwego gniewu Boga Ojca.

Grzech usuwa Boga z naszych serc i jest zaproszeniem dla szatana. Demony mogą zagnieździć się w nas, jeżeli świadomie wybierzemy grzech śmiertelny – porażający i niszczący dusze. Nasz Pan Jezus Chrystus chce obmywać dusze Przenajdroższą Krwią, lecz w tym celu musimy współpracować z Jego łaską i pragnąć zbawienia. Wyrazem tej postawy są modlitwy, posty i jałmużny, jeżeli ofiarujemy je z czystego serca jako dar dla Boga.

Otaczający nas świat odrzucił zbawienie, a ludzie naiwni uwierzyli, że możliwy jest powszechny pokój, który nie będzie pochodził od Chrystusa Zmartwychwstałego. Dlatego też kara Boża dosięgnie zarówno sprawców zła, jak i obojętnych na ich poczynania. Zadaniem katolików musi być zatem przepraszanie Boga za grzechy i podtrzymywanie czystego kultu Bożego poza świątyniami okupowanymi przez modernistów.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem:

Wersja audio

Nagranie wideo

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.