Jesteś tutaj: Multimedia » Miscellanea » Kazania na I sobotę maja i V Niedzielę po Wielkanocy AD 2013 — x. Rafał Trytek

Kazania na I sobotę maja i V Niedzielę po Wielkanocy

x. Rafał Trytek

4 i 5 maja 2013 roku x. Rafał Trytek wygłosił kazania w trakcie Mszy Świętych sprawowanych we Wrocławiu i Krakowie. Przypomniał w nich o słowach naszego Pana Jezusa Chrystusa odnoszących się do modlitwy. Imię Jezus jest najskuteczniejszą bronią przeciwko pokusom szatańskim, dlatego też każda modlitwa powinna kończy się wezwaniem przez Chrystusa, Pana naszego.

X. Rafał Trytek przypomniał też postać wybitnego papieża św. Piusa V (1566-1572), którego święto obchodziliśmy w niedzielę, wymieniając jego trwałe zasługi: obronę Kościoła przed mahometanami oraz prawdziwą reformę liturgii po Soborze Trydenckim. Papież przywrócił katolickiej liturgii pierwotną czystość, odrzucając jej renesansowe naleciałości, kodyfikując Mszę Świętą i Brewiarz. Podkreślić należy, że współcześnie Msza Święta w autentycznym rycie łacińskim (zwanym również trydenckim), bez zmian narzuconych w 1962 r., sprawowana jest przede wszystkim przez duchownych sedewakantystów.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniami:

Wersja audio

Nagranie wideo

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.