Jesteś tutaj: Multimedia » Miscellanea » Kazanie na Niedzielę Trójcy Przenajświętszej AD 2023 — x. Rafał Trytek

Kazanie na Niedzielę Trójcy Przenajświętszej

x. Rafał Trytek ICR

Znak krzyża, którym zaczynamy każdy dzień, pozdrowienie Trójcy Świętej, zawiera nasze przeznaczenie – nauczał x. Rafał Trytek ICR, 4 czerwca 2023 roku wygłaszając kazanie do wiernych zgromadzonych w krakowskim Oratorium Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Zostaliśmy stworzeni dla chwały Bożej i jest to jedyny cel naszego istnienia. Od jego realizacji zależy zaś życie wieczne.

Jeżeli osiągniemy zbawienie, będziemy nieustannie wielbić Trójcę Świętą i poznawać istotę Boga, gorzeć dla Jego chwały. Aby tak się stało, naśladujmy świętych, również tych, którzy własnym przykładem zaświadczyli, że życie wzgardzone, życie uchodzące za niewarte życia, może być pełne chwały Trójcy Świętej. Tak wypełniła swoją misję błogosławiona Małgorzata z Città di Castello, tak postępowali członkowie zakonów monastycznych, w których pozornie „nic nie robiono”, gdyż zakonnicy skupiali się na wyśpiewywaniu chwały naszego Stwórcy.

Najświętsze Serce Jezusa jest z wiernymi, ukryte w tabernakulum – duchowni Kościoła katolickiego jako jedyni zostali obdarzeni mocą sprowadzania Boga na ołtarz. Klęcząc przed tabernakulum, błagajmy o miłość do Boga i bliźnich, a równocześnie przepraszajmy za grzechy, zarówno własne, jak i te, które niszczą naszą Ojczyznę.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem:

Wersja audio

Nagranie wideo

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.