Jesteś tutaj: Multimedia » Miscellanea » Kazania na XIX Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego AD 2015 — x. Rafał Trytek

Kazania na XIX Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego

x. Rafał Trytek

4 października 2015 roku x. Rafał Trytek wygłosił kazania podczas Mszy Świętych w oratoriach w Krakowie i we Wrocławiu. Objaśniając czytanie z Ewangelii św. Mateusza, zaznaczył, że prawdziwe Miłosierdzie Boga polega na tym, iż zaprasza On wszystkich na swoje gody – spożywanie Najświętszego Sakramentu w życiu doczesnym, a następnie wieczne oglądanie Boga w Niebie. Wzywa zarówno dobrych, jak i złych (tym ostatnim dając w ten sposób szansę oczyszczenia dusz i serc). Jednak wielu jest powołanych, lecz tylko niewielu wybranych. O tym, będąc katolikami, powinniśmy pamiętać, dlatego całe życie doczesne musimy podporządkować temu jednemu celowi – osiągnięciu wiecznego zbawienia. Odpowiedzialność katolika za realizowanie ideału dobrego życia jest bowiem większa niż odpowiedzialność poganina, czyli człowieka, który nie korzysta z pomocy, jaką niosą Sakramenty. Do wykonania w drodze do Nieba pozostaje zatem ogromna praca.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniami:

Wersja audio

Nagranie wideo

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.