Jesteś tutaj: Multimedia » Miscellanea » Kazania na I sobotę stycznia i święto Objawienia Pańskiego AD 2013 — x. Rafał Trytek

Kazania na I sobotę stycznia i święto Objawienia Pańskiego

x. Rafał Trytek

5 i 6 stycznia 2013 roku x. Rafał Trytek wygłosił kazania, których wysłuchali wierni podczas Mszy Świętych we Wrocławiu i Krakowie. Święto Objawienia Pańskiego jest starsze nawet od święta Bożego Narodzenia, bo zawiera w sobie wszystkie tajemnice wskazujące na Boską moc naszego Pana Jezusa Chrystusa. 6 stycznia obchodzimy szczególnie tę chwilę, w której mędrcy ze Wschodu złożyli Mu hołd.

Pokłon Trzech Króli zawiera uznanie, jakie cały świat jest winien Chrystusowi. Złoto symbolizuje władzę królewską – Jezus Chrystus jest najwyższym Królem. Kadzidło jest symbolem modlitwy i ofiary. Mirra wyraża kapłańską godność i Mękę naszego Pana. Te trzy dary pokazują całą prawdę o Chrystusie – Bogu, Królu, Kapłanie.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniami:

Wersja audio

Nagranie wideo

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.