Jesteś tutaj: Multimedia » Miscellanea » Kazania na XXIII Niedzielę po Zesłaniu Ducha Św. AD 2023 — x. Rafał Trytek

Kazania na XXIII Niedzielę po Zesłaniu Ducha Św.

x. Rafał Trytek ICR

Modernizm prawdopodobnie przeżywa przedśmiertne drgawki – stwierdził x. Rafał Trytek ICR, który 5 listopada 2023 roku sprawował Msze Święte w Oratoriach w Krakowie i Wrocławiu. Dochodzi już do delirium, gdyż moderniści głoszą rzeczy, które są otwarcie sprzeczne z rozumem. Absurdów jest wiele, lecz ten stan rzeczy może napawać katolików radością, ponieważ widzą, że herezja i apostazja są również zwykłą głupotą i pośmiewiskiem.

Duszpasterz Tradycji wymienił w tym kontekście twierdzenia, że grzeszne związki osób tej samej płci powinny być „błogosławione”, a także dążenie, by dopuścić kobiety do diakonatu, pierwszego stopnia kapłaństwa. Jedynie mężczyźni mogą być kapłanami i biskupami. Następnie zaś przestrzegł, żeby – odrzucając skrajność modernizmu – nie popaść w inne absurdy, które pojawiają się w wystąpieniach niektórych konserwatystów. Nie można deprecjonować roli niewiast w Kościele Świętym, zwłaszcza tych, które pracowały razem z apostołami, a jako właściwy przykład zostały wspomniane przez św. Pawła Apostoła. Również opisana w Ewangelii kobieta cierpiąca na krwotok swoim zachowaniem w obecności naszego Pana Jezusa Chrystusa zaświadczyła, że wiara bez uczynków jest martwa.

X. Rafał Trytek ICR podkreślił, że komentowane podczas kazania wydarzenie jest także świadectwem skuteczności relikwij. Czcimy przede wszystkim relikwie po Synu Bożym, np. drzewo Krzyża, gwoździe i Koronę Cierniową, lecz rozumiemy również znaczenie pozostałości po świętych. Ich ciała i dusze obecnie są rozdzielone, ale to stan niezwykły i przejściowy, ponieważ w trakcie Sądu Ostatecznego nastąpi zmartwychwstanie ciał, a ci, którzy dostąpili chwały niebieskiej, cieszyć się będą przemienionymi, przepięknymi ciałami.

Święci działają poprzez swoje szczątki, gdyż ciało jest świątynią Ducha Świętego. Nie jesteśmy manichejczykami – podkreślił kapłan – ciało jest czymś dobrym, szatan zaś nie jest stwórcą. Owszem, ciała zranione przez grzech pierworodny są krnąbrne i prowadzą w inną stronę, niż chce duch, ale szczątki świętych mogą być narzędziem zbawienia. Prośmy w modlitwie o uświęcenie nas samych.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniami:

Wersja audio

Nagranie wideo

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.