Jesteś tutaj: Multimedia » Miscellanea » Kazanie na II Niedzielę Wielkiego Postu AD 2023 — x. Rafał Trytek

Kazanie na II Niedzielę Wielkiego Postu

x. Rafał Trytek ICR

Czyściec jest wyrazem Miłosierdzia Bożego i nie można zaprzeczać jego istnieniu, nie popadając w sprzeczność z logiką i Pismem Świętym – nauczał x. Rafał Trytek ICR, 5 marca 2023 roku wygłaszając kazanie w krakowskim Oratorium Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Nikt bowiem, kto jest skażony grzechem, nie może bez pokuty i oczyszczenia dostać się do nieba. Nikt obciążony nieodpokutowaną winą nie zniósłby widoku świętości – jest on zarówno cudowny, jak i straszny.

Pokutujący w czyśćcu są szczęśliwi, gdyż wiedzą, że zmarli w stanie łaski uświęcającej, a dzięki Miłosierdziu mogą się uświęcać i doskonalić. Jednocześnie jednak nęka ich tęsknota za Bogiem. Możemy pomóc zmarłym uwolnić się od tego cierpienia, jeśli będziemy modlić się i ofiarowywać Msze Święte w ich intencjach. Naśladujmy zatem Machabeuszy, przekazujących – w intencji modlitw za poległych – dary świątyni jerozolimskiej, i świętych, którzy mieli szczególny wzgląd na dusze w czyśćcu, a życie poświęcili walce z własnymi grzechami. Odrzućmy zaś bluźnierczą naukę o usprawiedliwieniu i ekumenizm, które prowadzą do zanegowania prawdy o czyśćcu.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem:

Wersja audio

Nagranie wideo

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.