Jesteś tutaj: Multimedia » Miscellanea » Kazania w oktawie Objawienia Pańskiego AD 2012 — x. Rafał Trytek

Kazania w oktawie Objawienia Pańskiego

x. Rafał Trytek

W oktawie Objawienia Pańskiego x. Rafał Trytek wygłosił kazania w trakcie Mszy Świętych sprawowanych w Krakowie i Wrocławiu. Podkreślił w nich, że nasz Pan Jezus Chrystus jest naszym Zbawcą, który przyszedł, aby złożyć z Siebie Ofiarę. Powinniśmy zastanowić się zatem nad sensem ewangelicznej relacji o przybyciu mędrców ze Wschodu, zapamiętanych jako Trzej Królowie, do Betlejem. Jest pewne, że jeżeli szczerze i wytrwale poszukuje się Mesjasza – można Go znaleźć. Prawdziwego władcę można rozpoznać nawet w ubogim dziecięciu w stajence. Dlatego nie powinniśmy szukać wymówek, które miałyby „usprawiedliwiać” oddalenie się od Boga. Bóg w Jezusie Chrystusie objawił światu pełnię Objawienia, natomiast nasz Pan złożył jedyną prawdziwą Ofiarę, która odkupiła grzechy ludzkości. Cała ludzkość powinna składać Chrystusowi hołd.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniami:

Wersja audio

Nagranie wideo

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.