Jesteś tutaj: Multimedia » Miscellanea » Kazanie na IV Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego AD 2014 — x. Rafał Trytek

Kazanie na IV Niedzielę po Zesłaniu Ducha Św.

x. Rafał Trytek

6 lipca 2014 roku x. Rafał Trytek wygłosił kazanie podczas Mszy Świętej w krakowskim Oratorium Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Podkreślił w nim, że każde ludzkie działanie, które nie jest poprzedzone łaską pochodzącą od Boga, jest bezcelowe i bezwartościowe. Powinniśmy o tym pamiętać, wspominając o powołaniu przez naszego Pana Jezusa Chrystusa pierwszych apostołów, którzy porzucili swoje dotychczasowe życie, aby towarzyszyć Synowi Bożemu, a następnie na czele Kościoła nieść wiarę katolicką całemu światu. To dzięki ich pracy Kościół podejmował i podejmuje starania, by dotrzeć do każdej opornej duszy, która stawia opór łasce Bożej, by złowić jak najwięcej dusz dla Chrystusa.

W IX wieku podobną pracę na wezwanie Boga podjęli apostołowie Słowian, późniejsi święci Cyryl i Metody, szczególnie zasłużeni dla chrystianizacji ziem podległych państwu wielkomorawskiemu, działający na polecenie wschodniorzymskiego cesarza Michała i następnie papieża Hadriana II. Dziękujmy zatem za wielkich świętych, naszych ojców w wierze, którzy przekazali nam naukę Chrystusa w sposób nieskalany. Korzystajmy z ich wstawiennictwa, abyśmy byli wierni Wiecznemu Rzymowi, dzielnie opierając się apostazji, herezjom i schizmom. Prośmy Najświętszą Maryję Pannę, aby utwierdzała nas w wierze w obliczu trudności i prześladowań.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem:

Wersja audio

Nagranie wideo

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.