Jesteś tutaj: Multimedia » Miscellanea » Kazania na IV Niedzielę Wielkiego Postu AD 2016 — x. Rafał Trytek

Kazania na IV Niedzielę Wielkiego Postu

x. Rafał Trytek

6 marca 2016 roku x. Rafał Trytek wygłosił kazania, których wysłuchali wierni podczas Mszy Świętych w Krakowie i we Wrocławiu. Objaśniając znaczenie cudu rozmnożenia chleba i ryb, przypomniał, że miłość naszego Pana Jezusa Chrystusa, najhojniejszego darczyńcy, jest tak wielka, iż wierni, którzy porzucają dotychczasowe życie, aby iść za Nim, zawsze otrzymują więcej Jego łask, niż mogą przyjąć. Końcowy fragment odczytany w tę niedzielę z Ewangelii św. Jana wyjaśnia natomiast, że Syn Boży – Bóg i człowiek – nie potrzebuje żadnych ziemskich zaszczytów, gdyż jest władcą Wszechświata, który swoją Krwią odkupił grzeszników, nabywając ich na własność i obdarowując wolnością. Dlatego nikt nie może koronować naszego Pana Jezusa Chrystusa na króla, nie może przydać Mu żadnej godności, lecz każdy człowiek powinien uznać Jego władzę i adorować Najświętsze Serce Pana Jezusa, aby zostać zaliczonym do królestwa wybranych – a kto tę władzę odrzuca, odrzuca również dar wolności w Chrystusie i wybiera wieczne potępienie.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniami:

Wersja audio

Nagranie wideo

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.