Jesteś tutaj: Multimedia » Miscellanea » Kazanie na uroczystość Różańca Świętego AD 2019 — x. Rafał Trytek

Kazanie na uroczystość Różańca Świętego

x. Rafał Trytek

Podczas kazania wygłoszonego 6 października 2019 roku w krakowskim Oratorium Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski x. Rafał Trytek przypomniał, że papież święty Pius V ustanowił święto Matki Bożej Zwycięskiej, później znane jako święto Matki Bożej Różańcowej, po bitwie pod Lepanto. Walka z wrogami Kościoła jest zobowiązaniem, które nieustannie powraca w kontekście modlitwy różańcowej – w swoim współczesnym kształcie sięgającej epoki zmagań św. Dominika i jego współbraci z heretykami. Różaniec został przez Matkę Bożą objawiony założycielowi zakonu kaznodziejskiego jako broń, po którą należy sięgać dla nawrócenia odstępców. Nie można dobrze modlić się na różańcu, jeśli neguje się konieczność nawracania wszystkich, którzy sprzeciwiają się prawdzie Bożej.

Zwycięstwo Kościoła nadejdzie przez ręce Matki Bożej Różańcowej. Modlitwa Zdrowaś Maryjo, najczęściej powtarzana podczas odmawiania różańca, przypomina o najważniejszej scenie w historii świata, kiedy Bóg zapytał swoje stworzenie, czy chce być Matką Zbawiciela. Dlatego wierni podczas modlitwy powinni rozważać tajemnice zbawienia, wzbudzając równocześnie pragnienie pozyskania wszystkich odpustów i przywilejów, które Kościół Święty związał z różańcem.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem:

Wersja audio

Nagranie wideo

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.