Jesteś tutaj: Multimedia » Miscellanea » Kazanie na święto Przemienienia Pańskiego AD 2023 — x. Rafał Trytek

Kazanie na święto Przemienienia Pańskiego

x. Rafał Trytek ICR

Posłuszeństwo jest podstawą wszelkiej religii – zaznaczył x. Rafał Trytek ICR, zwracając się do wiernych podczas kazania wygłoszonego 6 sierpnia 2023 roku w krakowskim Oratorium Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Bóg nas stworzył i powołał do wiecznego szczęścia w niebie. Nasz Pan Jezus Chrystus został posłany jako Mesjasz, by przynieść wiernym zbawienie, lecz warunkiem trwałego zjednoczenia z Bogiem jest właśnie posłuszeństwo – z nim wiąże się i od niego zaczyna wszelki doczesny wysiłek, którego celem jest Chwała Boża.

Człowiek został stworzony do szczęścia, lecz nie jest w stanie osiągnąć go, jeśli odrzuca Boga. Szczęście bowiem musi być trwałe i nieprzemijające, a żadne światowe miłostki czy nawet najdoskonalsze przyjaźnie nie spełniają tego warunku. Nic, co jest stworzone, nie może go spełnić.

X. Rafał Trytek ICR drugą część kazania poświęcił postaci św. Proboszcza z Ars, przybliżając zarówno jego drogę do kapłaństwa, jak i modlitwy, pokuty oraz umartwienia, które były częścią posługi duszpasterskiej i zmagań z diabłem. Równocześnie zaś duszpasterz Tradycji, odwołując się do czasów, w których żył św. Jan Maria Vianney, przypomniał, że katolik nie może brać udziału w Mszach Świętych sprawowanych w jedności z uzurpatorami, którzy wyznają idee rewolucyjne i wolnomularskie. Przestrzegł także przed niszczącym Kościół duchem zwątpienia i nieustannego niezadowolenia. Zwrócił przy tym uwagę wiernym, że zgorszenie – szerzące się, kiedy dobrzy ludzie kłócą się o sprawy drugorzędne – jest dziełem szatana. Módlmy się zatem, aby prawdziwa jedność tych wszystkich, którzy w naszym Panu rozpoznają nieomylnego Króla, była ufundowana na chrześcijańskiej miłości, miłosierdziu i wspólnocie wiary.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem:

Wersja audio

Nagranie wideo

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.