Jesteś tutaj: Multimedia » Miscellanea » Kazania na święto Objawienia Pańskiego AD 2014 — x. Rafał Trytek

Kazania na święto Objawienia Pańskiego

x. Rafał Trytek

6 stycznia 2014 roku x. Rafał Trytek wygłosił kazania, których wysłuchali wierni w trakcie Mszy Świętych sprawowanych w Oratoriach w Krakowie i Wrocławiu. Święto Objawienia Pańskiego – powszechnie zwane świętem Trzech Króli – poświęcone jest objawieniu się naszego Pana Jezusa Chrystusa wśród ludzi. Pokłon mędrców to symbol hołdu całego świata pogańskiego – już nie tylko Żydzi, lecz wszystkie narody powinny uznać panowanie Chrystusa jako Zbawiciela. Gwiazda Betlejemska, która doprowadziła ich do Chrystusa, świadczy, że objawienie Boga nie było tylko (jak chcieliby moderniści) przeżyciem wewnętrznym, odczuciem czy doświadczeniem religijnym, lecz zostało wyrażone w sposób obiektywny, dostępny wszystkim ludziom. Niewiara nie ma żadnego usprawiedliwienia, gdyż obecność Boga wśród ludzi jest faktem historycznym.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniami:

Wersja audio

Nagranie wideo

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.