Jesteś tutaj: Multimedia » Miscellanea » Kazania na święto Objawienia Pańskiego AD 2023 — x. Rafał Trytek

Kazania na święto Objawienia Pańskiego

x. Rafał Trytek ICR

6 stycznia 2023 roku x. Rafał Trytek ICR wygłosił kazania, których wysłuchali wierni w trakcie Mszy Świętych sprawowanych w Krakowie i Wrocławiu. Duszpasterz Tradycji zaznaczył w nich, że święto Objawienia Pańskiego zawiera wszystkie tajemnice Wcielenia świadczące o Boskości naszego Pana Jezusa Chrystusa. W czytaniu z Ewangelii widzimy mędrców ze Wschodu, którzy wyruszyli do Ziemi Świętej, kierując się zarówno ludzką mądrością, jak i natchnieniem Ducha Świętego. Upadli na twarz przed Jezusem, rozpoznając w Nim Boga – w imieniu ludów pogańskich uznali Mesjasza. Był to znak, że przed pierwotnie wybranymi pokłonią się Bogu ci, którzy znajdowali się od Niego daleko.

Mędrcy złożyli Synowi Bożemu trzy dary. Złoto jest symbolem panowania i potwierdzeniem, że nasz Pan ma władzę nad całą Ziemią, gdyż jest Stwórcą i Zbawcą, do którego należy wszystko. Kadzidło symbolizuje kult Boży i wyraża prawdę, że Chrystus jest również Wiecznym Najwyższym Kapłanem, pontifexem łączącym nasz padół łez z niebem. Mirra, którą stosowano do pochówków, zapowiada Ofiarę, gdyż Syn Boży był Najświętszą Żertwą. W ten sposób przybysze ze Wschodu wprowadzili świat pogański do historii zbawienia.

W trakcie kazania wygłoszonego we Wrocławiu x. Rafał Trytek ICR podkreślił również – nawiązując do sakramentu Chrztu, który tego dnia przyjęła kilkutygodniowa Antonina Maria – że dusza chrześcijańska podobna jest do Boga, gdyż człowiek został stworzony na Jego obraz i podobieństwo. Po Chrzcie na dziecku nie ciąży już grzech pierworodny, a nie popełniło ono jeszcze żadnych grzechów uczynkowych. Wierni powinni zatem modlić się, aby nowa członkini Kościoła pozostawała w tym stanie świętości.

Świadomi zaś, że sami nie zachowaliśmy tego wielkiego daru, powinniśmy starać się o odzyskanie świętości. Poświęćmy siebie, swoje rodziny i parafie Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Kapłan poprosił również o modlitwę za JE x. biskupa Donalda Sanborna, wielkiego przyjaciela i dobroczyńcę Kościoła w Polsce, który od początku roku zmaga się z chorobą.

Zachęcamy do wspólnej modlitwy i zapraszamy do wysłuchania nagrania:

Wersja audio

Nagranie wideo

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.