Jesteś tutaj: Multimedia » Miscellanea » Kazania na XV Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego AD 2015 — x. Rafał Trytek

Kazania na XV Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego

x. Rafał Trytek

6 września 2015 roku x. Rafał Trytek wygłosił kazania do wiernych, którzy zgromadzili się na Mszach Świętych w Krakowie i Wrocławiu. Zwrócił w nich uwagę, że tego dnia Kościół Święty w Polsce szczególnie czci Patronów Szwecji, o których pamięć zadbał król Zygmunt III Waza, walcząc z herezją luterańską. W tym święcie wyraża się mądrość i uniwersalizm Kościoła, w swojej liturgii łączącego duchowo katolików z różnych krajów.

Następnie, komentując czytanie z Ewangelii, zauważył, że nasz Pan Jezus Chrystus stopniowo objawiał Żydom, iż jest Synem Bożym, aby przygotować ich na przyjęcie Dobrej Nowiny. Działanie Boga w historii zawsze jest przemyślane, czego doskonałym przykładem stało się całe doczesne życie Zbawiciela, począwszy od Wcielenia poprzez wychowanie pod pieczą świętego Józefa aż po cuda opisane w Piśmie Świętym. Żaden z nich nie służył wyłącznie jednej osobie, bezpośrednio go doświadczającej, lecz był ważny również dla jego świadków – wszystko, co zaplanował Bóg, jest bardzo dobre. On wszystkim kieruje i do Niego musimy mieć zaufanie, że nawet w obliczu największych trudności i w najtragiczniejszych chwilach można osiągnąć zbawienie.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniami:

Wersja audio

Nagranie wideo

Staraniem Zygmunta III Wazy, króla Królestwa Polskiego i dziedzicznego króla Królestwa Szwecji, Stolica Apostolska ustanowiła w niektórych diecezjach Polski formularz Mszy i oficjum brewiarzowe o Patronach Szwecji, którzy wskutek rozpanoszenia się herezji protestanckiej doznali poważnego uszczerbku w kulcie oddawanym im przez wiernych.

Do bardziej znanych świętych pochodzących z tego nordyckiego kraju należą: król Eryk, misjonarz Finlandii i męczennik, Brygida, zakonnica, założycielka zakonu Najświętszego Salwatora (brygidki), której relikwie spoczywają w Gdańsku, Katarzyna, dziewica, wielka czcicielka Męki Pańskiej, i Ingryda, zakonnica, fundatorka pierwszego dominikańskiego klasztoru w Skandynawii. Do Patronów Szwecji należą także: Oskar, apostoł Północy, Olaf, władca Norwegii, i Kanut II, król Danii.

Jędrzej Giertych wspomina o ustanowieniu tego święta w Królestwie Polskim w swym dziele Tysiąc lat historii polskiego narodu, tom I, s. 286 (Dom Wydawniczy „Ostoja”, 2011).

(…)

Módlmy się o nawrócenie skandynawskich heretyków i powrót całego półwyspu, zwłaszcza Szwecji, kraju tak wspaniałych świętych, do prawdziwej wiary katolickiej.

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.