Jesteś tutaj: Multimedia » Miscellanea » Kazanie na święto Bożego Ciała AD 2012 — x. Rafał Trytek

Kazanie na święto Bożego Ciała

x. Rafał Trytek

7 czerwca 2012 roku x. Rafał Trytek wygłosił w Krakowie kazanie na święto Bożego Ciała. Jest to jeden z najradośniejszych dni w Kościele katolickim, święto, które odróżnia katolików od niekatolickich wspólnot chrześcijańskich. Powstało w połowie XIII wieku, a po raz pierwszy w Polsce obchodzone było w 1320 r.

To święto wyraża wiarę w panowanie naszego Pana Jezusa Chrystusa nad światem. W państwach katolickich tę wiarę i szacunek wobec naszego Pana manifestowano również poprzez prawodawstwo. Dziś powszechnie dominuje prawodawstwo niemoralne i ateistyczne, cześć dla Bożego Majestatu została zachowana tylko w sercach nielicznych, którzy pozostali wierni.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem:

Wersja audio

Nagranie wideo

*****

Modlitwa do Najświętszego Sakramentu.

O Jezu w Najświętszym Sakramencie utajony! wylej błogosławieństwo Twe na Kościół św., Jego sługi i na wszystkie Jego dzieci. Wspieraj sprawiedliwych, nawróć grzeszników, wspomagaj konających, wybaw dusze w czyścu cierpiące i podbij wszystkie serca pod słodkie panowanie Twojej miłości. Amen

Nawiedzenie Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie Św. Alfonsa.

Jezu utajony w Najświętszym Sakramencie, Jezu życie duszy mojej, wierzę, żeś jedyne dobro godne miłości. Wierzę, żeś mnie niezmiernie umiłował, kiedyś raczył przenieść najsroższe męki i śmierć samą dla mojego zbawienia. Wierzę, że na ziemi i niebie niemasz szczęścia większego nad to, aby Ciebie miłować i wolę Twoją pełnić. Przez zasługi męki Twojej proszę i błagam, dopomóż mi, i uczyń mnie takim(ą), jakim(ą) mieć mnie pragniesz. Jezu mój! prawdo nieomylna, wierzę w Ciebie, Miłosierdzie nieskończone, mam nadzieje w Tobie, dobroci nieskończona, kocham Cię – kocham Cię miłości nieskończona, któraś cała oddała się dla mnie w męce Twojej i w Przenajśw. Sakramencie Ołtarza, i ja się cały(a) Tobie oddaję o Jezu! Wspieraj mnie o Maryo! Ty coś jest ucieczką grzeszników i Matką moją. Niech Wasze serca będą mi obecne w godzinę mej śmierci i wezmą do nieba, bym Was wielbił(a) na wieki. Amen.

Od Redakcji: Powyższe dwie modlitwy pochodzą z modlitewnika znajdującego się w bardzo złym stanie technicznym, pozbawionego karty tytułowej, lecz z zachowanym Nihil obstat cenzora, x. J.K. Tobiasiewicza, a także z pozwoleniem na drukowanie z 26 maja 1920 r., podpisanym w Krakowie przez ówczesnego biskupa krakowskiego, a późniejszego x. kardynała Adama Stefana Sapiehę, arcybiskupa metropolitę krakowskiego. Zachowano pisownię oryginału.

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.