Jesteś tutaj: Multimedia » Miscellanea » Kazanie na Niedzielę Przewodnią AD 2024 — x. Rafał Trytek

Kazanie na Niedzielę Przewodnią

x. Rafał Trytek ICR

Życie przypomina krótki sen, prawdziwa rzeczywistość czeka zaś w niebie. Szatan chce, abyśmy zapomnieli o celu doczesnej wędrówki i wyborze, który jest przed nami – tymi słowami 7 kwietnia 2024 roku zwrócił się x. Rafał Trytek ICR do zgromadzonych w Oratorium Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Krakowie.

Duszpasterz Tradycji przypomniał wiernym, że Zmartwychwstanie naszego Pana Jezusa Chrystusa jest prawdą Wiary, bez której nie mogłoby zaistnieć chrześcijaństwo. W ciągu ostatnich kilku dekad moderniści głosili jednak, że Zmartwychwstanie nie jest faktem historycznym, a ich propaganda skutkowała zwątpieniem i upadkiem wielu. Musimy zatem pamiętać o śladach Męki, zachowanych przez Syna Bożego w zmartwychwstałym Ciele jako świadectwo, że zostaliśmy odkupieni Przenajdroższą Krwią. Nasz Pan zwyciężył grzech, a konsekwencją Jego Miłosierdzia stało się ustanowienie sakramentu spowiedzi: Zbawiciel upoważnił kapłanów, następców apostołów, aby odpuszczali grzechy, dając tym gwarancję szczerze pokutującym, że ich niewierność wobec Boga została zmyta Krwią Niepokalanego Baranka.

Podczas spowiedzi duchowny rozgrzesza w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, jego zadaniem jest zaś obiektywne rozpoznanie, czy rzeczywiście żałujemy za grzechy, pragniemy się ich wystrzegać oraz zadośćuczynić za nie. Dla wiernych jest to z kolei chwila odrzucenia fałszywego wstydu oraz błędnego, zbyt dobrego mniemania o sobie. Nie należy porównywać się z innymi, lecz w pokorze uznawać własną słabość i skłonność do upadku. Pokora jest warunkiem dobrej spowiedzi.

Prośmy Matkę Miłosierdzia o prawdziwą miłość do Chrystusa i nienawiść do grzechu, prośmy, żeby nasze dusze stały się białe jak śnieg. Nie ustawajmy w wysiłkach, lecz przyjmy do zerwania z grzechem. Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem:

Wersja audio

Nagranie wideo

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.