Jesteś tutaj: Multimedia » Miscellanea » Kazania na Niedzielę Pięćdziesiątnicy AD 2016 — x. Rafał Trytek

Kazania na Niedzielę Pięćdziesiątnicy

x. Rafał Trytek

7 lutego 2016 roku x. Rafał Trytek wygłosił kazania, których wysłuchali wierni podczas Mszy Świętych w Krakowie i we Wrocławiu. Objaśnił w nich sens wysiłków podejmowanych przez katolików podczas Wielkiego Postu. Przede wszystkim, aby dobrze przeżyć ten okres, musimy mieć w sobie miłość podobną do miłości Chrystusowej – miłość jest bowiem istotą Boga. To z miłości do człowieka, na którą niczym nie zasłużyliśmy, Chrystus ofiarował siebie za zbawienie ludzkości. Utrata miłości Boga jest więc największym nieszczęściem, jakiego można doświadczyć.

Upodobniając się do Chrystusa, naśladując Go we wszystkim, powinniśmy być współpracownikami w Łasce, przez co rozumie się działanie na rzecz własnego zbawienia i świadomą pracę w Winnicy Pańskiej. Aby tak się stało, musimy obudzić w sobie ducha ofiary i męstwa, musimy mieć odwagę, aby cierpieć dla Chrystusa i podjąć walkę o życie wieczne – również poszcząc w trakcie Wielkiego Postu.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniami:

Wersja audio

Nagranie wideo

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.