Jesteś tutaj: Multimedia » Miscellanea » Kazanie na Niedzielę Sześćdziesiątnicy AD 2015 — x. Rafał Trytek

Kazanie na Niedzielę Sześćdziesiątnicy

x. Rafał Trytek

8 lutego 2015 roku x. Rafał Trytek wygłosił kazanie, którego wysłuchali wierni w trakcie Mszy Świętej w krakowskim Oratorium Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Ponownie skupił się w nim na żmudnej pracy, jaką musi wykonać każdy wierny, by osiągnąć zbawienie. Ziarno, tak obficie wysiewane przez Boskiego Siewcę, rzadko bowiem wydaje obfity plon – ludzie, którzy zetknęli się ze Słowem Bożym, w większości nie zaufali Mu, albo też w pewnej chwili odpadli od jedności z naszym Panem Jezusem Chrystusem. Z kolei większość tych jeszcze zachowujących Wiarę postępuje tak, jakby grożba potępienia ich samych nie dotyczyła i była czymś odległym – zawierają pochodzące od diabła kompromisy w kwestii Wiary. Dlatego jedynie mniejszość osiągnie zbawienie, gdyż tylko ona chce się trudzić, podążając wymagającą wysiłku drogą świętości.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem:

Wersja audio

Nagranie wideo

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.