Jesteś tutaj: Multimedia » Miscellanea » Kazanie na XIX Niedzielę po Zesłaniu Ducha Św. AD 2023 — x. Rafał Trytek

Kazanie na XIX Niedzielę po Zesłaniu Ducha Św.

x. Rafał Trytek ICR

Od ponad sześćdziesięciu lat w Watykanie trwa rewolucja modernistyczna, której protagoniści coraz śmielej dają wyraz swoim inspiracjom i intencjom – przypomniał x. Rafał Trytek ICR podczas kazania wygłoszonego 8 października 2023 roku w krakowskim Oratorium Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Jesteśmy świadkami relatywizacji Prawdy: według modernistów każdy człowiek może mieć własną prawdę i własną wiarę.

Konsekwencją takiego sposobu myślenia stała się podjęta w 1983 r. decyzja o dopuszczeniu w świątyniach Kościoła Novus Ordo komunii dla niekatolików. Dzięki niej do stołu Pańskiego przystępują żyjący w grzechu ciężkim. Innowiercy błądzą nie tylko w wierze, często też błądzą moralnie, gdyż rozliczne sekty godzą się na niemoralne praktyki – aborcję, antykoncepcję, rozwody oraz powtórne „małżeństwa” rozwiedzionych.

Współcześnie możemy obserwować kolejny etap rewolucji modernistycznej: akceptację dla związków niesakramentalnych, które zostały dopuszczone do komunii – bez konieczności wyrzeczenia się cudzołóstwa, i przyzwolenie na błogosławieństwo dla par sodomickich. Diabeł nienawidzi świętości i czystości.

Przyzwolenie dla grzechu w Kościele Novus Ordo pozostaje w całkowitej sprzeczności z nauczaniem katolickim. Kościół Święty naucza bowiem, że Ciało naszego Pana Jezusa Chrystusa można przyjmować jedynie w stanie łaski uświęcającej. Uprzednia spowiedź wymaga zaś ze strony penitenta rachunku sumienia, szczerości, mocnego postanowienia poprawy, wzbudzenia w sobie żalu za przewinienia oraz zadośćuczynienia Bogu i bliźniemu. Aby przystąpić do uczty, na którą wiernych zaprasza gospodarz – nasz Pan Jezus Chrystus – trzeba przywdziać szatę godową, wcześniej oczyściwszy się z grzechów.

Módlmy się do Najświętszej Maryi Panny, która nienawidzi każdego grzechu, aby pogromiła wszelkie herezje. Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem:

Wersja audio

Nagranie wideo

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.