Jesteś tutaj: Multimedia » Miscellanea » Kazania na Niedzielę Zesłania Ducha Świętego AD 2019 — x. Rafał Trytek

Kazania na Niedzielę Zesłania Ducha Świętego

x. Rafał Trytek

9 czerwca 2019 roku x. Rafał Trytek wygłosił kazania do wiernych zgromadzonych na Mszach Świętych w Krakowie i Wrocławiu. Doczesność jest czasem próby w drodze do Nieba: życie ludzkie jest samotną wędrówką w stronę wieczności. Dlatego wierni potrzebują Pocieszyciela, który pozostał z nimi po Wniebowstąpieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Duch Święty chroni Kościół przed niebezpieczeństwem zdrady nauczania Chrystusowego, jest gwarantem Jego nieomylności i niezniszczalności, broni świętości sakramentów i czuwa nad zachowaniem dyscypliny służącej praktykowaniu cnót. Doktryna Magisterium nie zawiera fałszów, gdyż Syn Boży nie okłamuje swoich wiernych – należy zatem odrzucić bluźniercze twierdzenia tych wszystkich, którzy głoszą, że nauczanie Kościoła może być błędne. Jeżeli istnieje hierarchia uchodząca za katolicką, która narzuca katolikom błędy, z pewnością nie pochodzi od naszego Pana i prowadzi ich do piekła. Każdy, kto odrzuca nieomylność i niezniszczalność Kościoła, stawia się de facto poza Nim.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniami:

Wersja audio

Nagranie wideo

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.