Jesteś tutaj: Multimedia » Miscellanea » Kazanie na Niedzielę Siedemdziesiątnicy AD 2020 — x. Rafał Trytek

Kazanie na Niedzielę Siedemdziesiątnicy

x. Rafał Trytek

9 lutego 2020 roku x. Rafał Trytek wygłosił kazanie w trakcie Mszy Świętej sprawowanej w krakowskim Oratorium Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Komentując słowa Ewangelii, zwrócił uwagę, że przypowieść o robotnikach najętych do pracy w winnicy odnosi się do wydarzeń wpisanych w historię zbawienia, robotnicy ostatniej godziny symbolizują zaś wiernych, którzy przyszli po naszym Panu Jezusie Chrystusie.

Ci, którzy kierowali się surowymi przepisami Starego Testamentu i w winnicy zadali sobie więcej trudu, otrzymali zbawienie, lecz uznali, że dostali zbyt mało, gdyż ich wysiłek nie został doceniony. Ufni we własne możliwości przyjęli, że w dziele zbawienia ich starania były najważniejsze. W rzeczywistości to Bóg nas wybiera, a nie my Boga: wybraństwo i Łaska Boża są darmowe – gdyż nic w naturze samo z siebie nie zasługuje na Łaskę. Wszelkie czyny osoby postrzeganej jako „dobry człowiek” zyskują sens wtedy, gdy podejmowane są w łasce uświęcającej – bez niech choćby najwspanialsze dokonania nie mają znaczenia. Bez Łaski nie można dostąpić zbawienia: Bóg zaprasza, byłoby zatem głupotą odrzucenie ofiarowanego denara – życia wiecznego.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem:

Wersja audio

Nagranie wideo

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.