Jesteś tutaj: Multimedia » Miscellanea » Kazania na XVII Niedzielę po Zielonych Świątkach AD 2011 – x. Rafał Trytek

Kazania na XVII Niedzielę po Zielonych Świątkach

x. Rafał Trytek

9 października 2011 roku x. Rafał Trytek wygłosił kazania, których wysłuchali wierni zgromadzeni w Oratoriach w Krakowie i Wrocławiu. Nawiązał w nich do święta dziękczynienia za zwycięstwo chocimskie, które przypadło na poniedziałek po XVII Niedzieli po Zielonych Świątkach.

Ludzie, którzy nie uznają Jezusa Chrystusa za Boga, znajdują się po stronie szatana, nawet wtedy, gdy nie zdają sobie z tego sprawy. Dlatego też nie może być autentycznym spadkobiercą Starego Testamentu ten, kto nie jest katolikiem. W tym kontekście należy postrzegać wszelkie fałszywe religie. Nie ma innej wiary w Boga, jak wiara w Trójcę Przenajświętszą. Żydzi i muzułmanie odrzucili tę prawdę. Innym twórcą fałszywej religii, wybierającym, co zamierza uznać ze Starego Testamentu, był Marcin Luter, największy heretyk wszechczasów, który na trwałe zniszczył jedność chrześcijaństwa.

Jesteśmy zobowiązani do stawiania oporu fałszywym religiom. Mamy wszystko, co niezbędne w tej walce: Mszę Świętą, Sakramenty i Ewangelię. Dziś, gdy walka nie ma już charakteru zbrojnego, podstawową bronią katolików musi być Modlitwa Różańcowa.

Zapraszamy do wysłuchania nagrania:

Wersja audio

Nagranie wideo

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.