Jesteś tutaj: Multimedia » Miscellanea » Kazania na XVIII Niedzielę po Zielonych Świątkach AD 2022 — x. Rafał Trytek

Kazania na XVIII Niedzielę po Zielonych Świątkach

x. Rafał Trytek ICR

9 października 2022 roku x. Rafał Trytek ICR wygłosił kazania, których wysłuchali wierni zgromadzeni na Mszach Świętych w Krakowie i Wrocławiu. Przypomniał, że grzech zawsze jest obrazą Boga, za którą zadośćuczynić może tylko nasz Pan Jezus Chrystus. Jedynie Syn Boży odpuszcza grzechy, przywracając ład i zdrowie w porządku nadprzyrodzonym. Dlatego Kościół ustanowił obowiązek spowiedzi świętej, aby każdy mógł skorzystać z Bożego Miłosierdzia. Tam, gdzie wyznaniu win towarzyszą szczerość i chęć poprawy, śmierć duchowa zostaje odwrócona.

Nasz Stwórca pragnie dobra duchowego i moralnego, w drugiej zaś kolejności – fizycznego. Dopuszcza zło, kiedy wycofuje się, widząc, że ludzie nie chcą Jego Łaski i zamierzają rządzić się własnymi prawami. Bez Łaski natura ludzka nieuchronnie skłania się ku zatraceniu, natomiast wszystko, co człowiek robi dobrze, czyni, współpracując z Łaską.

O ile Bóg jedynie dopuszcza zło moralne, o tyle może również chcieć zła fizycznego – jako kary za grzechy. Kary niezbędnej, gdy ludzie buntują się przeciwko Bogu i wydaje im się, że wszystko zawdzięczają sobie. Naśladują w tym diabła, odwracając porządek dany przez Stwórcę.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniami:

Wersja audio

Nagranie wideo

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.